Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sanskrit Studies 2

Vak
2010-2011

Sanskrit Studies does not consist of one particular course, but a series of classes and tutorials. Please, contact Prof.dr. P.C. Bisschop, if you want to specialise in this topic.