Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Fiscaal Eindwerkstuk

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Korte omschrijving van het vak
Aan het einde van de bachelorfase schrijven studenten een eind werkstuk. Dit werkstuk heeft de vorm van een annotatie bij een arrest van de (Belastingkamer van de) Hoge Raad. Het is de bedoeling dat studenten het arrest analyseren en daarbij rekening houden met de eigenaardigheden van de cassatieprocedure, de aanpak van de Hoge Raad in belastingzaken en met het specifieke taalgebruik van de Hoge Raad. Om een goede annotatie te kunnen schrijven moet de in het arrest neergelegde beslissing grondig worden bestudeerd en in zijn context worden geplaatst. Daartoe moet onderzoek worden verricht naar relevante wettelijke bepalingen, wetsgeschiedenis, jurisprudentie etc. Tevens moet een kritisch oordeel worden gegeven over de rechterlijke beslissing; was een andere beslissing niet wenselijker geweest? De begeleiding van studenten bij het schrijven van dit werkstuk geschiedt door middel van een openingscollege en persoonlijke begeleiding door docenten.

Getalenteerde en gemotiveerde studenten zullen worden gevraagd deel te nemen aan de Fiscale Talentenklas; deze studenten schrijven hun eindwerkstuk in de vorm van een kleine scriptie (zie de vakbeschrijving van dit vak).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het uitdiepen van fiscaalrechtelijke onderwerpen en het verder ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud “Bachelor werkstuk”

 • De student is in staat een uitspraak van de Hoge Raad te analyseren en te plaatsen in de context van fiscale regelgeving en jurisprudentie.

 • De student is in staat een kritisch oordeel over een beslissing van de belastingrechter te geven.

Eindtermen vaardigheden “Bachelor werkstuk”

 • De student kan toegepast fiscaal juridisch onderzoek uitvoeren rondom een uitspraak van de belastingrechter.

 • De student is in staat volgens de karakteristieken van een annotatie een schriftelijk werkstuk te produceren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Begeleiding via een openingscollege en persoonlijke feedback door een docent.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Inschrijving via uSis is niet nodig; er zal via Blackboard een openingscollege worden aangekondigd. Tijdens het openingscollege kunnen studenten zich aanmelden voor dit vak.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A.O. Lubbers

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.