Studiegids

nl en

Europa in de praktijk

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deelname aan de collegeserie staat open voor studenten uit alle studierichtingen en alle faculteiten met een duidelijke interesse voor Europa die ten minste tweedejaars zijn. Voorafgaand aan het eerste college zal een introductiecollege worden verzorgd over het recht van de EU. Dit voor hen die geen afdoende basiskennis (meer) hebben.

Beschrijving

Doel van het vak is: Kennis en inzicht in de EU vergroten door middel van een reeks zeer interactieve colleges vanuit een praktische invalshoek door 10 verschillende gastdocenten met een zeer uitgebreide praktijkervaring.

Deze bijzondere serie kenmerkt zich door een sterk praktische invalshoek. De collegeserie, opgezet door wijlen prof. mr. H.G. Schermers, biedt een unieke mogelijkheid voor studenten om in discussie te treden met eminente sprekers die een jarenlange ervaring binnen Europa hebben, opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. Tijdens de colleges, 10 in totaal, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de uitbreiding van de EU, de EU in de wereld, het veiligheids- en defensiebeleid, de handel met derde landen, de Europese instellingen, de bank- en verzekeringssector binnen de EU, de euro en het Europese recht. Hoe reageert de Unie bijvoorbeeld op de kredietcrisis? Wat betekent Europa nu écht voor een Nederlandse advocaat? Moet Turkije lid worden van de EU? En indien je als diplomaat de opdracht krijgt uit je hoofdstad om protest aan te tekenen tegen schendingen van mensenrechten, hoe gaat dat dan eigenlijk in z’n werk? Hoe stellen we de energievoorziening van Europa veilig, gezien de herhaalde Russische dreiging om de gasleveranties aan Europa te beperken? In dit keuzevak wordt aan de hand van actuele voorbeelden aandacht besteed aan de juridische en praktische mogelijkheden die de Unie heeft om te reageren op uitdagingen in de wereld van vandaag.
NB: het vak kan zowel als vrije college serie worden gevolgd, en als keuzevak voor 5 ECTS. Bij het volgen van de Collegeserie krijgen studenten een certificaat bij aanwezigheid bij 8 of meer colleges. Bij het volgen als keuzevak dient een eindpaper van 2000 woorden geschreven te worden bij een van de sprekers. Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan certificaat en een bedrag van 250 Euro verbonden is.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het keuzevak “Europa in de praktijk” gaat in op actuele vraagstukken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Het bijzondere van dit vak is dat we nu eens niet uitgaan van literatuur en jurisprudentie – in tegendeel: we nodigen gastdocenten uit: advocaten, politici, diplomaten, ambtenaren – mensen uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen. Met hen gaan we na hoe Europa nu in de praktijk functioneert. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten inzicht gekregen in het praktisch functioneren van ‘Europa’. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Sprekers zijn onder meer mr. S.I.H. Gosses (o.a. oud-ambassadeur in Turkije), prof. mr. L.J. Brinkhorst (o.a. oud-minister van Economisch Zaken), dr. W.F. van Eekelen (o.a. oud-Secretaris-Generaal West Europese Unie), prof. dr. A. Szàsz (o.a. oud-vicepresident van De Nederlandsche Bank) en mr. C. Trojan, oud-Secretaris-Generaal van de Europese Commissie, en jarenlang de hoogste Nederlandse ambtenaar in Europa. .

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in het werkboek

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen .

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een paper van ±2000woorden over één van de 10 behandelde thema’s. Alleen diegenen die het vak voor ECTS volgen dienen een paper te schrijven.

Best Paper Award
Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan certificaat en een bedrag van 250 Euro verbonden is.

Inleverprocedures
De paper dient binnen drie weken na afloop van het vak ingediend te zijn. De mondelinge tentamens zullen na afloop van de serie plaatsvinden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt nader bekend gemaakt.

Werkboek:
Wordt nader bekend gemaakt.

Reader:
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de coördinator.

Contact

 • Vakcoördinator: mr A. Cuyvers

 • Werkadres: Kamer B-132, KOG, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: dinsdag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071-5275409

 • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.19

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 77 60

 • E-mail: publiekrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Korte inleiding sprekers:
1. Mr. S.I.H. Gosses:
S.I.H. Gosses was van 1999 tot 2005 Nederlands ambassadeur in Turkije en als zodanig direct betrokken bij de onderhandelingen tussen Turkije en de Europese Unie. Voor zijn benoeming in Turkije was de heer Gosses Nederlands ambassadeur in Warsawa en ondermeer Directeur-Generaal Europese Eenwording van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 1. mr. S. Vos
  Sebastian joined FIPRA in 2008. Before joining FIPRA he was Head of the Competition Practice at Hill & Knowlton. Prior to that he worked as an attorney at Freshfields Bruckhaus Deringer where he specialised in Antitrust, Competition and Trade law. Previously, Sebastian completed stages both at the European Commission and at Goldman Sachs. Sebastian frequently publishes on legal and political developments. Publications include Europe’s World, Bloomberg’s European Business Law Journal and European Competition Law Review. He has also been a live TV commentator on the CNBC and Bloomberg. Sebastian gained a Masters in International relations and International Economics from Johns Hopkins SAIS in Washington, D.C. while on a Fulbright scholarship and has an L.L.M in European Law and Economic, Public, and Corporate Law from Utrecht University. Sebastian is a member of the Amsterdam and the Brussels bar and speaks Dutch, English, German and French. Sebastian is married and has a daughter.

 2. F. Timmermans
  Frans Timmermans (1961) was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking). Hij was van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA. De heer Timmermans was eerder adviseur en particulier secretaris van dr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris nationale minderheden van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met Europese zaken en defensie. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en lid van Europese Conventie namens de Tweede Kamer.

 3. Mr. L.J. Brinkhorst
  L.J. Brinkhorst studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal examen 1959).
  Vervolgens behaalde hij in 1961 zijn M.A. in Public Law and Government aan de Columbia University te New York. Hij werkte daarna bij het advocatenkantoor Shearman & Sterling in dezelfde plaats. Vanaf 1962 was hij – en vanaf 1965 als directeur – werkzaam bij het Europa-Instituut van de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij vanaf 1965 tevens lector recht van de internationale organisaties was. Van 1967 tot 1973 was hij hoogleraar Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Van 11 mei 1973 tot 8 september 1977 was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken in het Kabinet-Den Uyl. Van 1977 tot 1982 was hij voor D66 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in 1981/1982 ook als fractievoorzitter.
  In 1982 werd de heer Brinkhorst benoemd tot hoofd van de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te Japan. Vanaf 1987 was hij directeur-generaal voor Milieuzaken, Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid – vanaf 1989 voor Milieuzaken en Nucleaire Veiligheid – bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Van 1994 tot 1999 was de heer Brinkhorst lid van het Europees Parlement.
  Van 8 juni 1999 tot 22 juli 2002 was hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Tweede Kabinet-Kok. Hij was daarna Adviser European Affairs bij NautaDutilh Advocaten te Brussel en hoogleraar Transnational and European Governance aan de Universiteit van Tilburg.
  Mr. L.J. Brinkhorst werd op 27 mei 2003 benoemd tot minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Balkenende. Met ingang van 31 maart 2005 werd hij benoemd tot vice-minister-president als opvolger van mr. Th.C. de Graaf.
  Met ingang van 1 november 2006 werd Brinkhorst hoogleraar Internationaal en Europees recht en bestuur aan de Universiteit Leiden. Hierbij ging hij tevens het College van Bestuur adviseren over internationale relaties.

 4. C. Trojan
  Mr. Carlo Trojan (1942) is de zoon van een wijnhandelaar in Florence en een Nederlandse moeder. Na zijn rechtenstudie in Leiden werkte hij eerst op de juridische afdeling van het ministerie van Landbouw. In de jaren zeventig was hij vier jaar verbonden aan het kabinet van de Nederlandse Eurocommissaris Pierre Lardinois. In 1977 kreeg hij een benoeming als landbouwraad bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel. Van 1981 tot 1987 was hij kabinetchef van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Andriessen. Van 1987 tot 1997 was Trojan plv. secretaris-generaal van de Europese Commissie. Tussen 1997 en 2000 werkte Trojan als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Daarna was hij permanent vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de WTO en de andere internationale organisaties te Genève.

 5. Prof. Dr A.Szàsz.
  A. Szász was lid van de directie van De Nederlandsche Bank van 1973 tot midden 1994, in het bijzonder belast met internationale vraagstukken. Hij was lid van het Monetair Comité van de Europese Gemeenschap en plaatsvervanger er van de president van De Nederlandsche Bank in het Comité van presidenten van centrale banken van de EG. Als zodanig was hij nauw betrokken bij het proces van monetaire integratie dat uitmondde in de invoering van de euro. Hij is lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

 6. Dr W.F.van Eekelen:
  W.F. van Eekelen begon zijn carrière aan het Stedelijk Gymnasium in Utrecht. Vervolgens volgde hij een rechtenstudie aan de RU Utrecht en politieke wetenschap aan Princeton University. Zijn academisch proefschrift (cum laude) verdedigde hij in 1964 en was genaamd “Indian foreign policy and the border dispute with China”. Van 1957-77 was hij ambtenaar buitenlandse dienst met plaatsingen in New Delhi, Londen, Accra, Parijs en Brussel (NAVO), ministerie. Van 1977-88 was hij lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris defensie, staatssecretaris Europese zaken en minister van defensie. Van 1989-94 werkte hij als secretaris generaal van de West Europese Unie (Londen/Brussel}. Van 1995-2003 was hij lid van de Eerste Kamer (laatstelijk Eerste Ondervoorzitter), lid NATO Parliamentary Assembly (2 jaar als vice-president). Thans is Dr. van Eekelen voorzitter van de Europese Beweging Nederland, lid governing board of SIPRI, lid advisory board of the Geneva Centre for Democratie Control of Armed Forces (DCAF). Belangrijke publicaties: Debating European Security (Sdu/CEPS 1998), Sporen trekken door strategische jaren (ten Brink 2002), From words to deeds, the continuing debate on European security (CEPS 2006).

 7. K. Buitenweg
  Kathalijne Buitenweg (1970) was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Daarvoor was zij medewerkster van de fracties van GroenLinks in het Europees Parlement en in de Tweede Kamer. Zij was lid van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en zette zich met name in voor gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. In 2004 was zij lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese verkiezingen. Momenteel is zij verbonden aan de UvA.

 8. R. Tets
  Sinds januari 2002 is Rijnhard adviseur van de directie van ABN AMRO. Van 1988 tot 2002 was Rijnhard zelf lid van directie en verantwoordelijk voor de investment banking activiteiten van de bank. In juni 2000 werd hij benoemd tot voorzitter van de nieuwe geformeerde divisie Wholesale Clients, toen de bank haar investment banking activiteiten samenvoegde met haar internationale banking netwerk. In deze positie was hij verantwoordelijk voor global corporate en institutional banking worldwide, welke een scala aan investment en corporate banking producten leverde aan cliënten en business units in meer dan 70 landen.
  Commissariaten buiten de ABN AMRO:

 • Voorzitter van Raad van Commissarissen Wegener N.V. en Arcadis N.V.

 • Voorzitter Investment Committee “Sociaal Fonds Bouwnijverheid” en “Verenigd Bezit”

 • Voorzitter Alumni Foundation van de Universiteit van Leiden;

 • Lid van Raad van Commissarissen van: – Euronext; – Holland Casino; – IFF Europe; – Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam;

 • Directielid van: – “Stichting Administratiekantoor” Buhrmann N.V.; – The American European Association (Netherlands); – “Stichting Kasteel de Haar”; – Stichting Rijksmuseum; – “Stichting Oude Kerk”.

 1. A. Meij
  Beboren in 1944; raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (1996); lid en vice-voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1986); plaatsvervangend lid van de Centrale Raad van Beroep en van de Tariefcommissie; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1980); hoofddocent Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen; research assistant aan de University of Michigan Law School; medewerker internationaal secretariaat van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (1970); rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 17 september 1998.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.