Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 1

Vak
2010-2011

Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Inhoud

verzamelingenleer, strings en talen, relaties en functies, equivalentierelaties, partiele ordeningen, recursieve definities, volledige en structurele inductie, bomen, gerichte en ongerichte grafen, eindige automaten.

Methode

hoorcollege, werkgroep

Tentamen

Schriftelijk. Dit jaar wordt een deeltentamen gepland.

Doelstelling

Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Literatuur

Schaum’s Outline of Discrete Mathematics (3rd edition), by Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN: 0071470387.
Aanvullend collegedictaat, kopieen van transparanten.

Website

Fundamentele Informatica 1