Studiegids

nl en

Lineaire Algebra en Beeldverwerking

Vak
2010-2011

Beschrijving

Dit college voor eerstejaars beoogt de ontwikkeling van het inzicht in lineaire algebra te versnellen door toepassing ervan binnen digitale beeldverwerking als practische toepassing te nemen. Wat lineaire Algebra betreft komen vectoren en matrices in de ruimte aan de orde. Geometrische interpretatie van de theorie staat voorop (vlakken, afstanden, bollen, projecties). LA als vehikel voor het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen en het opzetten van geometrische transformaties vormt het hoofdbestanddeel. Hiervoor wordt ook gekeken naar relevante eigenschappen van matrices als symmetrie, eigenwaarden, determinant, orthogonaliteit. Voorbeelden van beeldverwerkingstoepassingen die aan de orde komen zijn coordinatentransformaties en perspectivische projectie, filteringen, kleinste kwadraten lijnaanpassing, compressie middels singular value decompositie etc.

Methode

hoorcollege en werkcollege (met MATLAB)

Examinering

maximaal 2 van de 10 punten kunnen met het matlab werkcollege behaald worden

Literatuur

David. C. Lay: Lineaire Algebra and its Applications 3e editie, Addison-wesley

Website

Lineaire Algebra en Beeldverwerking