Studiegids

nl en

Computerarchitectuur

Vak
2010-2011

Doel

Het verkrijgen van inzicht in quantitatieve aspecten van daadwerkelijke realisaties van computer architecturen, voortbouwend op de kennis verkregen bij het college Digitale Technieken.

Beschrijving

In dit college wordt de basis concepten van computer architecturen uitgelegd: processoren, memory hierarchy, en opslag systemen. Hierbij wordt gekeken hoe instructies en processes sneller verwerkt kunnen worden door oude en nieuwe hard- en softwarematige technieken toe te passen. De voordelen, maar ook de beperkingen van deze technieken omen ruimschoots aan bod, en er wordt duidelijk gemaakt wat dit voor toekomstige architecturen betekent. In het bijbehorende practicum worden verschillende begrippen in detail uitgewerkt, daardoor de student een beter inzicht krijgt in de werkwijze en beperkingen van verschillende onderdelen van een computer architectuur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: grondbeginselen van computer architecturen, instructie-level parallellisme, pipelining, vectorprocessoren, multiprocessoren, thread-level parallellisme, memory hierarchy, en opslag systemen.

Methode

hoorcollege, praktikum

Examinering

1) schriftelijk tentamen
2) praktikum bestaande uit 4 opdrachten
Tentamen en praktikum worden afzonderlijk beoordeeld, waarbij beide cijfers voldoende moeten te zijn. Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde, waarbij het praktikum dubbel zo zwaar meetelt als het tentamen.

Literatuur

John L. Hennesy and David A. Patterson: Computer Architecture, A Quantitative Approach (4th edition), Morgan Kaufmann, 2007, ISBN 978-0-12-370490-0.

Website

Computerarchitectuur