Studiegids

nl en

Algebra 1

Vak
2010-2011

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen uit de Caleidoscoop, zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip "groep". Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.

Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen,
groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten
en quotiënten van groepen, abelse groepen, Sylowondergroepen.

Werkvorm
2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Literatuur
syllabus Algebra 1 van P. Stevenhagen
Code TUD
WI1603

Links
Homepage