Studiegids

nl en

Besliskunde 1/Optimalisering

Vak
2010-2011

Methoden voor lineair optimaliseren met aandacht voor het modelleren. Lineaire optimalisering: simplexmethode, duaal probleem, inwendige punt methode, gevoeligheidsanalyse. Geheeltallig programmeren: totaal unimodulaire matrices, problemen in netwerken, Branch-and-bound, dynamisch programmeren. Complexiteit

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Verplichte literatuur
Applied Mathematical Programming by Bradley, Hax, and Magnanti (Addison-Wesley, 1977) (Via internet gratis beschikbaar: http://web.mit.edu/15.053/www/ ), Hoofdstuken (of delen van hoofdstukken): 1-4, 8, 9, 11. Collegeaantekeningen “Cutting Planes” en “Complexiteit” (via Blackboard) Projecthandleiding (via Blackboard) AMPL/CPLEX (student edition) of soortgelijke software
Vakcode TUD
WI2608
Voorkennis
Lineaire Algebra 1, Analyse 2
Onderwijsvorm
Hoorcollege/oefeningen + opdracht in kleine projectgroepen.
Contacturen
4 uur per week

Links
Blackboard TUD
Course Base TUD