Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Interuniversity Programme Stochastic and Financial Mathematics

Vak
2010-2011

This programme consists of courses on stochastics and financial mathematics, given at different universities. More information may be found on the website given below.

Links
SFM programme