Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Topics in Elliptic Curves

Vak
2010-2011

We will treat some more advanced topics from the theory of elliptic curves, partly in seminar style. The choice of topics will depend on the participants.

Links
webpagina college