Studiegids

nl en

Minor: Inleiding in de moderne Latijns-Amerikaanse geschiedenis

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. De huidige ontwikkelingsproblematiek van dit subcontinent wordt niet als iets statisch, maar als het product van een complex historisch proces beschouwd, waarin allerlei sociale, politieke, economische en culturele factoren in de loop der tijd een rol hebben gespeeld. Naast het analyseren van endogene factoren, wordt tevens speciale aandacht geschonken aan invloeden van buitenaf.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar, 1e semester)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 6 essayvragen

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Benjamin Keen en Keith Haynes, A History of Latin America: Independence to the Present. Boston: Houghton Mifflin, 2009 (8e editie). ISBN: 978-0-618-78321-2.

  • Richard S. Hillman (ed.) Understanding Contemporary Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 2005 (3e editie). ISBN: 978-1-588-26341-4.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Prof.Dr. P. Silva Tel.: 071-527 5496

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.