Studiegids

nl en

Architectuur en visuele materiële cultuur: De Hellenistische en Romeinse wereld

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Vakomschrijving

Dit college geeft een algemene introductie tot de Romeinse “kunst”. Daarbij zal het begrip “kunst” en de toepasbaarheid van dat begrip op de materiële cultuur van de Romeinse wereld theoretisch worden geplaatst en geproblematiseerd. Een overzicht van het materiaal wordt verkregen door de bestudering van een handboek. Door middel van presentaties door de docent zal de student grondig kennis maken met enkele relevante case studies. Tenslotte zal de student door middel van het uitvoeren van een klein, eigen onderzoek een specifiek voorbeeld bestuderen.

Programma:

3 september: geen college. Zorg dat je in het bezit komt van het handboek (te koop bij Atleest) en lees hoofdstuk 1 en 2.

10 september: Theoretische achtergronden: wat is kunst, wat is het verschil tussen kunst enerzijds en architectuur en materiële cultuur anderzijds, wat is de rol en betekenis van begrippen als viewer en context, wat is het verschil tussen Griekse kunst en Romeinse kunst, hoe hangen stijl en identiteit samen bij archeologische interpretatie, en bestaat Romeinse kunst eigenlijk wel?
(Handboek: lees hoofdstuk 3).

17 september: Sociale context: wat was de sociale rol en betekenis van Romeinse architectuur en visuele materiële cultuur, hoe functioneerde Romeinse kunst als sematisch systeem, wat is propaganda en hoe werden architectuur en materiële cultuur daarvoor gebruikt?
(Handboek: lees hoofdstuk 4).

24 september: Bespreking en verdeling van de onderwerpen voor de werkstukken.
(Handboek: lees hoofdstuk 5).

1 oktober: Tutorial over het gelezen handboek en artikel.

8 oktober: Case study 1: Een recente vondst uit Romeins Saguntum (Spanje).

15 oktober: gastcollege door dr P.G.P. Meyboom. Case study 2: De schilderingen van het paleis van Nero in Rome.

Leerdoelen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Literatuurstudie;

  • Werkstuk (10 pagina’s).

Toetsvorm

Werkstuk

Literatuur

  • M. Beard & J. Henderson, Classical Art. From Greece to Rome (2001);

  • S. Hijmans, “Language, Metaphor, and the Semiotics of Roman Art”, in: BABesch 75 (2000), pp. 147-164.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.