Studiegids

nl en

Recht en samenleving

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Er bestaat een groot verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’. Deze cursus gaat over hetgeen werkelijk gebeurt in de juridische praktijk. Hoe functioneren de drie belangrijkste pijlers van de rechtstaat, de wetgever, de advocatuur en de rechter?
De Wet op de kansspelen 1964, die het gokken in Nederland reguleert, is een voorbeeld van de problemen van overheidsregulering in een tijd van Europa en Internet. Ook gaan we in op de rol van deskundige ambtenaren bij de totstandkoming van wetten en op de effecten van wetten in de samenleving.
De advocaat is zowel een commerciële ondernemer als een vertrouwensberoep met een publieke taak. De organisatie van de massaclaim in de Dexia zaak behandelen we als een vorm van juridische innovatie.
De organisatie van de rechterlijke macht verandert, o.a. vanwege kritiek vanuit de maatschappij. Wat betekent dit voor de rol van de rechter en wat is de betekenis van alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation?
In deze cursus gaan we in op de verschillen tussen een juridisch normatieve en een empirische benadering van het recht. Ten slotte behandelen we een concreet maatschappelijk probleem, de schuldenproblematiek, dat met behulp van recht wordt aangepakt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het aanreiken van rechtssociologische inzichten die de student helpen de wederzijdse wisselwerking tussen recht en samenleving te begrijpen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de institutionele aspecten van de rechtsstaat

 • het verschil gezien tussen een juridisch normatieve en een empirische bestudering van de samenleving

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 maal per week gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1 maal per week gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs van voorbereiding

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met 5 essay vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nick Huls, Actie en Reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Boom juridische uitgevers, tweede druk 2009

Werkboek:
Werkboek met werkgroepopdrachten worden op Blackboard geplaatst.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof Mr N.J.H. Huls

 • Werkadres: kamer C1.12

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 4277550

 • E-mail: n.j.h.huls@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Rechtssociologie

 • Kamernummer secretariaat:C 102

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag kantooruren

 • Telefoon secretariaat: 071 5277462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan niet gevolgd worden door studenten die in hun propedeuse het gebonden keuzevak Rechtssociologie hebben gevolgd. Dit vak kan ook gevolgd worden door studenten van andere faculteiten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.