Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het bestuderen van Engelstalige teksten vanaf de zestiende t/m de twintigste eeuw. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de technische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische context waarin deze literatuur vorm krijgt. Door middel van een aantal schrijfopdrachten zal de student een literair-kritisch essay leren schrijven, en daarbij zelfstandig secundaire literatuur leren vinden en gebruiken. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de basisregels van de MLA stylesheet.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over kennis van de belangrijkste literaire genres en technische en kritische begrippen binnen de van belang zijn binnen de studie van de Engelstalige letterkunde. Deze vormen de basis voor de verdere studie van de (Engelstalige) literatuur. Ook is de student in staat om een literair-kritisch essay te schrijven, en daarbij zelfstandig secondaire literatuur te zoeken en te gebruiken. Tenslotte is de student bekend met de basisregels van de MLA stylesheet wat betreft het structureren en presenteren van literair-kritische essays

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege per week

Toetsing

  • Een mid-term essay van 500-750 woorden, geschreven en gepresenteerd volgens de richtlijnen die gepresenteerd en besproken worden tijdens de hoorcolleges en werkgroepen in week 4 en 5 (25%). Deadline: de werkgroep in week 7. Studenten moeten 1 hard copy inleveren bij de docent, en ook een electronische versie inleveren via de SafeAssign button op de Blackboard site in week 7.

  • Een korte quiz over de stof van week 1 t/m 6 (15%), gemaakt aan het begin van de werkgroep in week 7.

  • Een schriftelijk tentamen over de stof van week 7-12 in december (60%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. De leesstof voor week 1 is te vinden in de Course Documents map van de Blackboard site. Zie Blackboard

Literatuur

  • Jane Austen, Northanger Abbey (Penguin)

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II (Norton)

  • Sharon Hamilton, Essential Literary Terms (Norton)

  • Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (Oxford World’s Classics)

  • Alfred Hitchcock (dir.), North by Northwest (DVD)

  • Henry James, The Turn of the Screw and the Aspern Papers (Penguin)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 en 2 (korte gedichten) is beschikbaar in de course documents map van de Blackboard site.