Studiegids

nl en

Literature 3B: British Literature from Bunyan to Blake

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

In de cursus Literatuur 3B maakt de student kennis met de Britse literatuur vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw tot aan het eind van de achttiende eeuw. De literatuur zal in verschillende historische en letterkundige contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reason, the self, faith, the public sphere, sensibility, en imagination. Omdat de roman tegenwoordig het dominante literair genre is, wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via sensibility naar de Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten beschikken over algemene kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de Britse literatuur uit de periode 1675-1795 in context.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week, onderverdeeld in een introductiecollege van ongeveer een half uur, een korte pauze, en ongeveer één uur discussie van de leesstof. De lengte van het introductiecollege hangt af van de te behandelen stof per week.

Toetsing

  • Een mid-term essay van 1200-1500 woorden, waarin de student gebruik maakt van minstens twee relevante secundaire bronnen, die beschikbaar zijn in de universiteitsbibliotheek, om zijn of haar argument te onderbouwen. Het essay moet gepresenteerd worden volgens de regels van de MLA style sheet (30%). Deadline: de werkgroep in week 7. Studenten moeten een hard-copy inleveren bij de docent tijdens de werkgroep en ook een electronische versie inleveren via SafeAssign op de Blackboard site in week 7.

  • Een korte schriftelijke quiz over de stof behandeld in week 1-6 (15%), gemaakt aan het begin van de werkgroep in week 7.

  • Een schriftelijk tentamen over de stof behandeld in week 7-12 in december (55%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin)

  • Henry Fielding, Joseph Andrews (Oxford World’s Classics)

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II; or, Volume C en D (New York/London: Norton, 2005)

  • Ann Radcliffe, A Sicilian Romance (Oxford World’s Classics)

  • Samuel Richardson, Pamela (Oxford World’s Classics).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.