Studiegids

nl en

Literature 4A: American Literature, 1865-1917: The Age of Realism

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Studenten Engels: Literatuur 1A, 1B en 2 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) beleefde de Verenigde Staten een periode van grote economische en industriële expansie. Miljoenen immigranten uit Europa en Azië kwamen naar de VS, gelokt door de Amerikaanse droom van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht rang of stand. Vervuld van dezelfde droom trokken tegelijkertijd massa’s jonge mensen van het platteland naar steden als Chicago, dat in luttele decennia uitgroeide van gehucht tot metropool. De economische welvaart had echter haar schaduwzijde; het was geen gouden eeuw maar, in de woorden van Mark Twain, een “Gilded Age”: de politiek werd gekenmerkt door corruptie en schandalen en voor velen maakte de Amerikaanse droom plaats voor de harde realiteit van fabrieken en sloppenwijken. De slavernij was weliswaar afgeschaft, maar de invoering van Jim Crow laws beroofde de vrijgekomen zwarte bevolking in het zuiden van haar politieke en burgerrechten. Door de opkomst van de consumptiemaatschappij en massacultuur veranderden ook de literaire smaak en ambities. Vooral de regionale literatuur, nostalgische verhalen over het landelijke New England of de plantages in het “oude” Zuiden, genoot grote populariteit. Tegelijkertijd was er ook, in navolging van de literaire ontwikkelingen in Europa, behoefte aan realistische romans over het alledaagse leven in 19e-eeuwse industriële samenleving. Waarom waren deze genres zo populair? Welke culturele functie hadden zij in een tijd van radicale verandering? In deze cursus zullen we een aantal klassieke Amerikaanse realistische en naturalistische romans lezen, maar ook werken van vrouwelijke, zwarte en immigrantenschrijvers die de waarden en conventies van de dominante literaire cultuur ter discussie stelden.

Leerdoelen

Deze cursus sluit direct aan bij Lit. 3a, die de periode tot de Burgeroorlog behandelt en geeft een overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1865 tot WWI, met nadruk op opkomst van realisme en naturalisme en overgang naar modernisme. De cursus biedt tevens inzicht in de wijze waarop de literatuur (vaak kritisch) reflecteert op (cultuur)historische ontwikkelingen en debatten in de tweede helft van de 19e eeuw (over slavernij, de Burgeroorlog, Reconstruction Era en rassenscheiding; gender en seksualiteit; en immigratie) die al summier behandeld zijn in de introductiecursus “From Bradford to Obama”.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur hoor- en werkcollege per week.

Toetsing

Een essay van 2500 woorden (50%) en schriftelijk tentamen (50 %).

Blackboard

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Daarop kan men o.a. het weekrooster van de cursus vinden. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden.

Literatuur

  • Norton Anthology of American Literature, 7th ed. vol. C.

  • Edith Wharton, The House of Mirth (Penguin)

  • Theodore Dreiser, Sister Carrie (Penguin)

  • Upton Sinclair, The Jungle (Penguin, Simon & Schuster or Barnes & Noble)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Deze cursus kan gekozen worden als onderdeel van de minor Amerikanistiek.