Studiegids

nl en

Computertoepassingen 1: Introductie computertoepassingen in de archeologie

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Archeologie is binnen de Geesteswetenschappen één van de vakgebieden waarin computers een groot onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Vanaf de opgraving buiten in het veld (TS, digitale camera, barcodes), via de opslag en analyse van materiaal en kaarten (databases, GIS), tot aan de publicatie, presentatie en archivering (VR, e-depot): er wordt software voor gebruikt. Dit studie-onderdeel geeft een algemeen, actueel overzicht van het gebruik van computers in de Nederlandse archeologie.

Leerdoelen

  • Goed inzicht hebben in de mogelijkheden die computertoepassingen bieden voor het archeologisch onderzoek;

  • In staat zijn niet alleen de nieuwe technische mogelijkheden te zien, maar ook de methodische, praktische, organisatorische en/of financiële gevolgen van de inzet te kunnen beoordelen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

G. Lock, Using Computers in Archaeology (2003).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr H. Kamermans of drs M. Wansleeben.