Studiegids

nl en

Materiaalkunde 2

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Materiaalkunde 1 behaald.

Beschrijving

Dit college is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden in de verwerking en basale analyse van artefacten, met name in het veld. Behandeld zal worden hoe vondsten van verschillende materialen worden opgegraven, verwerkt, onderzocht en geconserveerd. Extra aandacht zal worden gegeven aan materialen die niet in het college Materiaalkunde 1 zijn behandeld, zoals hout, schelp en koraal.
In hoorcolleges wordt kennis in vondstverwerking en analyse verkregen. Vervolgens moeten studenten door middel van opdrachten in het beschrijven van artefacten de vaardigheden voor vondstanalyse opdoen.
Practica zijn allereerst gericht op het splitsen van vondsten (en dus op materiaalherkenning). Verder zal de nadruk liggen op het herkennen van technologische kenmerken, voortbouwend op de basiskennis verkregen tijdens het college Materiaalkunde 1: hoe kunnen we het productieproces reconstrueren door middel van technologische analyse? In samenwerking met het vak Gegevensanalyse zullen studenten gegevens over vondstcontext en kenmerken invoeren in een database.

Leerdoelen

  • Kennis en vaardigheden in het opgraven, behandelen en verwerken van vondsten in het veld;

  • Het correct leren splitsen van vondsten, het leren gebruiken van de stereomicroscoop om materialen te onderscheiden;

  • Verdieping van de kennis over productieprocessen en het leren herkennen van relevante kenmerken;

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum (=vondstverwerkingspracticum).

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen (100%);

  • Opdrachten moeten voltooid zijn tijdens het practicum.

Literatuur

SIKB Vondstwijzer.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw prof. dr A.L. van Gijn.

Opmerkingen

Indien dit college als onderdeel van de Minor Archeologie in de praktijk gevolgd wordt, geldt als voorbereidende literatuur de syllabus die in Materiaalkunde 1 gebruikt is.