Studiegids

nl en

Archeologie van de Maya's

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Deze collegereeks geeft een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de Maya cultuur. Het geeft een analyse van de meest karakteristieke archeologische sites en thema’s van beeldende kunst, alsmede kenmerkende aspecten van economie, samenleving en religie. Uitbreiding en verdieping is mogelijk door colleges m.b.t. de Maya taal en literatuur (W.F.H. Adelaar, Faculteit Geestewetenschappen).
Dit verdiepingscollege alterneert jaarlijks met een college over de archeologie van het Andesgebied.

Leerdoelen

 • Het chronologisch en geografisch kunnen plaatsen van de belangrijkste sites en gerelateerde artefacten (stijl, iconografie en schrift);

 • Basiskennis opdoen van de werking van het schrift, de kalender en Maya wiskunde;

 • Kennis opdoen van de belangrijkste sociale en culturele ontwikkelingen op het gebied van: sociaal-politieke structuur, nederzettingen, handel en uitwisseling, oorlog, bestaanseconomie en religie;

 • Inzicht verkrijgen in de doorlopende culturele traditie van de voorkoloniale maatschappijen naar hedendaagse indiaanse culturen, en gerelateerd daaraan in het mogelijk gebruik van hulpdisciplines van archeologie om een beeld te schetsen van de verleden maatschappij in al haar facetten, d.w.z. archeologische verschijnselen proberen te verklaren aan de hand van hedendaagse samenlevingen en vroeg-koloniale bronnen;

 • Het kritisch kunnen lezen van literatuur, de eigen mening kunnen beargumenteren, een discussie kunnen voeren aan de hand van de opgegeven literatuur;

 • Het kunnen uitvoeren van een klein zelfstandig onderzoek (bijv. ontcijfering van een inscriptie en interpretatie in context), het uitzetten van een onderzoeksstrategie in teamverband, en het leren van het werken in teamverband onder leiding van een primus inter pares;

 • Het mondeling en schriftelijk kunnen presenteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen;

 • Opdracht;

 • Korte rapportage.
  De opdracht en rapportage moeten ingeleverd zijn in de tentamenweek na de collegereeks.

Literatuur

 • E. Boot, L. van Broekhoven & M. Berger, Maya 2012. Amsterdam: KIT Publishers (2010);

 • S.D. Houston & T. Inomata, The Classic Maya. Cambridge University Press (2009).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr L.N.K. van Broekhoven.