Studiegids

nl en

Landschapsarcheologie

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald, gekozen voor het BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa.

Beschrijving

Vanaf het Neolithicum ontstaan er in Noordwest-Europa landschappen waarin naast nederzettingen en akkersystemen ook rituele plaatsen (zoals offerplaatsen), natuurlijke plaatsen en grafheuvelcomplexen een belangrijke rol spelen. Centraal staat de vraag hoe de archeologie de lange-termijn-ontwikkeling van deze landschappen kan onderzoeken door middel van veldwerkstrategieën zoals opgravingen en verschillende prospectiemethoden.

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen, definiëren en toepassen van de belangrijkste benaderingen in de landschapsarcheologie;

  • Het kunnen ontwerpen van een veldwerkstrategie (gericht op onderzoeksvragen, voor een bepaald onderzoeksgebied, binnen een vastgesteld budget);

  • Het kunnen geven van een goede presentatie;

  • Kunnen samenwerken.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

Literatuur is te vinden op Blackboard.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr D.R. Fontijn.