Studiegids

nl en

Paleolithische archeologie

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

De evolutie van menselijk gedrag en cultuur vormt de kern van de paleolithische archeologie. In deze cursus wordt ingegaan op 4 stappen:
1) de eerste archeologische vindplaatsen in Afrika;
2) de vroegste bewoning van Europa;
3) Neanderthalers in Europa;
4) Homo sapiens.
Aan de hand van recente wetenschappelijke publicaties worden onderwerpen als vuursteentechnologie, jacht op groot wild, grafritueel en dergelijke besproken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot ‘hands-on experience’ met paleolithische vuurstenen artefacten.

Leerdoelen

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste thema’s en methoden in de paleolithische archeologie;

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste theorieën over de evolutie van menselijke gedrag;

  • Primaire beschrijvingen van vuurstenen artefacten kunnen maken;

  • Kritische analyse van wetenschappelijk debat kunnen maken;

  • Kunnen discussiëren (vragen, kritiek leveren, kritiek verwerken).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

Wekelijkse kleine opdrachten, essays en/of presentaties.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.