Studiegids

nl en

Zoölogie 1+2

Vak
2011-2012

ZÖOLOGIE 1

Aanwezigheid verplicht

Ja

Toelatingseis

Ecologie II

Beschrijving

Onderzoek van overblijfselen van kleine en/of grote zoogdieren uit archeologische context vereist kennis op het gebied van het verzamelen, prepareren, conserveren en determineren van de Pleistocene en/of Holocene resten. Daarnaast is een gedegen kennis van de diversiteit en de evolutie van de verschillende diergroepen gedurende het Pleistoceen en Holoceen van belang. De uiteenlopende, toegepaste onderzoeksmethodes zullen tijdens de cursus uitgebreid aan bod komen.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht van de onderzoeksmethoden in de (archeo)zoölogie

  • Kennis en inzicht in de inkadering van deze specialisatie in de archeologie

  • Kennis van en inzicht in de diversiteit en evolutie van de verschillende diergroepen in het Kwartair

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

College

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens colleges

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

ZÖOLOGIE 2

Aanwezigheid verplicht

Ja

Toelatingseis

Specialisatiecursus Zoölogie 1 gevolgd hebben

Beschrijving

In dit practicum worden archeozoölogisch of paleontologisch materiaal bestudeerd. Dit materiaal kan als basis voor de BA-scriptie dienen.

Leerdoelen

  • De student is in staat de skeletelementen (inclusief tanden en kiezen) van veel voorkomende diersoorten uit het Holoceen en Pleistoceen te herkennen en te benoemen;

  • De student is in staat het archeozoölogisch materiaal te beschrijven volgens de standaard die gebruikelijk is in het vakgebied;

  • De student is in staat archeozoölogisch materiaal met behulp van bepaalde methodes (die geïntroduceerd worden in de specialisatiecursus) te onderzoeken;

  • De student is in staat de karakteristieke, afwijkende kenmerken van archeozoölogisch materiaal en die van verschillende soorten bewerkingssporen op het materiaal te benoemen en te onderscheiden;

  • De student is in staat om onder begeleiding een archeozoölogisch onderzoek uit te voeren en de resultaten te combineren met andere aspecten van een archeologisch onderzoek;

  • De student is in staat om onder begeleiding te komen tot een basale rapportage van het (deel)onderzoek.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum

Toetsvorm

Werkstuk met als deadline 6 weken na afloop van het practicum.

Literatuur

Afhankelijk van gekozen onderwerp.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.