Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college worden algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd: hoe start je een onderzoek en waar vind je de juiste literatuur? En hoe schrijf je dan vervolgens een gefundeerd betoog? Tijdens college wordt aandacht geschonken aan het schriftelijk en mondeling rapporteren van onderzoek en het kritisch lezen van wetenschappelijke teksten. In het college wordt soms gebruik gemaakt van het boek van het college World Archaeology. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een archeologische opgraving, waarover ook gerapporteerd moet worden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur kunnen zoeken;

 • Een onderzoeksvraagstelling kunnen formuleren;

 • Onder begeleiding gebruik kunnen maken van digitale media en gedrukte bronnen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling te komen;

 • Onder begeleiding een werkstuk kunnen schrijven;

 • De meest gebruikte reviewtekens kennen;

 • Het werkstuk van een medestudent kritisch kunnen reviewen;

 • Wetenschappelijke data kunnen presenteren in een PowerPoint-presentatie;

 • De technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken kennen, en deze kunnen toepassen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges aan de hele groep en wekelijkse werkcolleges waarin individuele opdrachten door een mentor worden besproken in een kleine groep. Daarnaast wordt in blok III een excursie gepland.

Toetsvorm

 • Aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges;

 • Inleveren van alle opdrachten;

 • Het cijfer is opgebouwd uit een waardering voor de mate van deelname aan het mentoraat (inclusief de opdrachten), een cijfer voor de presentatie, de review en een excursieverslag.

Bij te veel afwezigheid volgt uitsluiting van dit studieonderdeel.

Literatuur

W. Oosterbaan, _Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Prometheus (2007). ISBN: 978 90 446 1047 5.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr J.A. Mol.