Studiegids

nl en

Archeologische methoden en technieken 1

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleiding tot de methoden en technieken van archeologisch veldonderzoek en dateringsmethoden. In dit college komen de volgende onderwerpen aan de orde: luchtfoto- en kaartanalyse; veldverkenningstechnieken; geochemische en geofysische prospectiemethoden; opgravingstechnieken; registratie van sporen en vondsten; archeologische, geologische, geochemische, biologische en radiometrische ouderdomsbepalingen.

Leerdoelen

Het college heeft een oriënterend karakter en het verwerven van basiskennis tot doel. Studenten moeten na afloop kennis van prospectiemethoden, opgravingstechnieken en dateringsmethoden hebben.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology: Methods, Theories and Practice. 5th edition (2008), part 1.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr H. Kamermans.