Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit studie-onderdeel geeft een algemeen overzicht van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt. Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken staan hierbij centraal.

Leerdoelen

  • Onderscheiden van aardewerk, vuursteen, hardsteen, been en gewei;

  • Determineren van natuursteen op hoofdtype;

  • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

  • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, vuursteen, hardsteen, been, gewei, textiel, metaal en glas.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen (100 % van het eindcijfer);

  • Opdrachten moeten voltooid zijn tijdens het practicum.

Literatuur

Syllabus en collegestof.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw prof. dr A.L. van Gijn.