Studiegids

nl en

World archaeology 1

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Voor de hoorcolleges is de aanwezigheid formeel niet verplicht maar wel aan te raden, voor alle werkcolleges geldt wel een aanwezigheidsplicht

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen in het verre verleden tot aan complexe samenlevingen. Het college wordt gerelateerd aan het boek The Human Past, dat de rode draad van het vak vormt.
Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma. De docenten brengen in de colleges de grote lijnen van de verschillende thema’s over, maar behandelen daarnaast onderzoek van de Faculteit der Archeologie, dat bij de betreffende hoofdstukken aansluit.

Wekelijks dient de student een hoofdstuk te lezen, waarna via de studentenwebsite van de uitgever vragen beantwoord moeten worden. Hierbij moeten alle toetsen worden gemaakt en moet een score van minimaal 80% worden behaald.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de samenhang van de biologische en culturele evolutie van de mens, zoals kennis van de verschillende voorouders van de mens, de belangrijkste sites, veranderingen in voedselpatronen en ecologie, e.d.;

  • Chronologisch en geografisch kunnen inkaderen van de belangrijkste periodes en hun culturele manifestaties in de verschillende gebieden, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

  • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

  • Het kunnen leggen van verbanden en tegenstellingen in de verschillende periodes en gebieden;

  • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

  • Wekelijks hoorcollege door docent met hele groep;

  • Werkcollege in kleinere groepen over een aan het college gerelateerd onderwerp door een daarin gespecialiseerde PhD-student;

  • Tutoraat met de mentorgroep door RMA-studenten waarin met name het leren studeren aan bod komt.

Toetsvorm

Tentamen (multiple choice) over boek, hoorcolleges en werkcolleges (voor de 3 cursussen World Archaeology zijn er in totaal 3 deeltentamens, die alle voldoende moeten zijn).
Voor dit tentamen word je alleen toegelaten indien je deelname aan de werkcolleges voldoende is en je de wekelijkse vragen op de wesite hebt gemaakt.

Literatuur

C. Scarre (ed.), The Human Past, World Prehistory and the Development of Human Societies. 2nd edition (2009). ISBN: 978-0-500-28781-1.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr J.A. Mol.

Opmerkingen

Naast Nederlands is de voertaal in sommige colleges ook Engels.