Studiegids

nl en

Theorie en geschiedenis van de archeologie

Vak
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college behandelt zowel de geschiedenis van de archeologie als discipline, als de theoretische stromingen binnen het vakgebied. Deze twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden en zullen worden gerelateerd aan bredere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Een begrip van de geschiedenis van het vakgebied en theorievorming binnen de archeologie zijn essentieel binnen de studie. Studenten kunnen namelijk aan de hand van deze kennis de veranderende inzichten en argumentaties in archeologische studies begrijpen. Ook kunnen ze op deze wijze archeologische studies plaatsen in een specifieke wetenschappelijke of maatschappelijke context.
In het college zullen deze aspecten thematisch worden besproken en geïllustreerd met concrete archeologische voorbeelden, waar mogelijk met lopend archeologisch onderzoek uit Leiden. Studenten schrijven ook een essay van 800 woorden (+/- 10%). Het onderwerp wordt tijdens het college gegeven.

Leerdoelen

 • De geschiedenis van de vakbeoefening en de stadia daarin kunnen bespreken;

 • Archeologisch studies kunnen plaatsen in de geschiedenis van de vakbeoefening;

 • De stadia in de geschiedenis van de vakbeoefening kunnen plaatsen in het kader van bredere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;

 • De belangrijkste archeologische theoretische stromingen kunnen definiëren;

 • Deze archeologische theoretische stromingen kunnen kenschetsen;

 • Een aantal kernthema’s van deze theoretische stromingen kunnen bespreken;

 • De belangrijkste kritieken op archeologische theoretische stromingen kunnen benoemen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met gastlezingen.

Toetsvorm

 • Tentamen;

 • Essay (inleveren bij het tentamen).

Literatuur

 • M. Johnson, (2008/2010). Archaeological theory, An Introduction. Oxford, Blackwell/CUP/Wiley-Blackwell (2008/2010). 187 p.

 • C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology, Theories, Methods, and Practice. London: Thames and Hudson (2008). Chapter 1 (30 p.)

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr B.S. Düring.