Studiegids

nl en

Praktijkopleiding 1 & 2

Vak
2011-2012

Het onderdeel Praktijkopleiding 1 bestaat uit een excursie naar een opgraving, een collegereeks en een meet- en tekenpractica.
Praktijkopleiding 2 betreft een herhaling van oefeningen uit het meet- en tekenpracticum, maar nu in een veldsituatie. Tevens wordt er instructie gegeven in een aantal specifieke veldwerkzaamheden, zoals couperen en het bijhouden van de opgravingadministratie.