Studiegids

nl en

Scriptie propedeuse

Vak
2011-2012

Toelatingseis

Actieve deelname aan het mentoraat en het college Academische vaardigheden.

Beschrijving

In het college Academische vaardigheden wordt onder begeleiding de algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd, waarna stapsgewijs de aanzet wordt gegeven voor het schrijven van een wetenschappelijk betoog.
De collegereeks wordt afgesloten met een werkstuk van ca. 9 pagina’s, dat apart wordt beoordeeld, onafhankelijk van de inzet voor het vak Academische vaardigheden.

Leerdoelen

  • Het schrijven van een leesbare scriptie waarin de facultaire richtlijnen op juiste wijze zijn toegepast;

  • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur kunnen zoeken;

  • Een onderzoeksvraagstelling kunnen formuleren;

  • Onder begeleiding gebruik kunnen maken van digitale media en gedrukte bronnen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling komen;

  • Onder begeleiding een werkstuk kunnen schrijven;

  • De technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken kennen, en deze kunnen toepassen.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsvorm

Werkstuk.

Literatuur

W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Prometheus (2007). ISBN 978 90 446 1047 5.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over deze scriptie contact op met mw dr J.A. Mol.