Studiegids

nl en

Philology 5: Shakespeare and Early Modern English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Filologie 1, 2 en 3 succesvol afgerond.

Beschrijving

Als meest geciteerde auteur in de Oxford English Dictionary is Shakespeare het zeker waard om bestudeerd te worden, en dat gaan we dan ook in deze cursus doen. Daarbij gaan we zijn taalgebruik analyseren tegen de achtergrond van het vroegmoderne Engels dat bezig was zich tot standaardtaal te ontwikkelen. We zullen aandacht besteden aan zijn woordgebruik, met name de unieke woordvormingsprocessen waar hij gebruik van maakte, grammaticale constructies (waaronder het onstaan van de NICE-properties van het hulpwerkwoord do), en de uitspraak van het Engels van die tijd. Ook zullen we kijken naar pragmatische aspecten van zijn toneelstukken, waaronder beleefdheidsformules en het gebruik van you en thou. Dit en andere aspecten van zijn taalgebruik zullen we bestuderen aan de hand van een corpusanalyse van een select aantal van zijn teksten. Centrale vraag zal daarbij zijn of het inderdaad terecht is dat Shakespeare zo’n uitzonderingspositie inneemt als de OED ons wil doen geloven. Tevens zullen we onderzoeken of we met behulp van WordSmith Tools uit kunnen maken of de zogenaamde “spurious and doubtful works” inderdaad van Shakespeare’s hand zijn.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal. Met Shakespeare’s taalgebruik als onderzochte casus, beschikken studenten aan het einde van de cursus over een gedegen inzicht in de belangrijkste eigenschappen van het vroegmoderne Engels (1500–1700). Ze leren tevens tekstuele en taalkundige analyses te doen met behulp van een corpusanalyseprogramma en de gevonden resultaten op adequate wijze te interpreteren. De aldus opgedane kennis en vaardigheden zullen ze goed kunnen inzetten bij het schrijven van hun bachelor werkstuk op het gebied van het vroege (en late) moderne Engels.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week.

Toetsing

Werkstuk (80%), presentatie en algehele bijdrage aan de cursus (samen 20%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Terttu Nevalainen (2006). Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
David Crystal (2008). Think on my Words: Exploring Shakespeare’s Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.