Studiegids

nl en

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. Hoewel de VS pas in 1917 deelnam aan de oorlog, was de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in de Amerikaanse cultuur. De “Great War” maakte een eind aan de gevestigde orde en veroorzaakte een gevoel van zowel vervreemding als bevrijding. Als reactie op de wijdverspreide culturele ontheemding kenmerkt het literaire werk van jonge Amerikaanse schrijvers als Cather, Stein, Hemingway, Fitzgerald en Faulkner zich enerzijds door een verlangen naar de waarden en tradities van een “verloren” westerse beschaving. Anderzijds greep deze generatie Amerikaanse schrijvers de gelegenheid aan om te breken met sociale en literaire conventies en te zoeken naar vernieuwende literaire vormen en technieken, “to make it new.” De wisselwerking tussen traditie en vernieuwing en het doorbreken van nationale èn esthetische grenzen waren typerend voor het modernisme, een beweging waaraan Amerikaanse schrijvers en kunstenaars een belangrijke bijdrage leverden. De opkomst van een counter-culture, het postmodernisme en het multiculturalisme na de Tweede Wereldoorlog vormden een belangrijke kritische reactie tegen het modernisme, maar bouwden niettemin voort op de modernistische thematiek en experimentele literaire technieken. Naoorlogse minority writers leggen bijvoorbeeld getuigenis af van hun “vergeten” geschiedenis en culturele erfenis en vormen aldus een kritische stroming binnen de postmoderne literatuur, maar zijn qua thematiek en verteltechniek sterk beïnvloed door modernistische schrijvers als Faulkner en Hemingway. Ook de film als culturele tekst, de recente post-9/11 literatuur en de postmoderne graphic novel komen aan de orde. Deze cursus is de laatste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Leerdoelen

Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste literaire stromingen in de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden, van modernisme tot postmodernisme, in de context van ontwikkelingen in de Amerikaanse maatschappij en de wereld in het algemeen en culturele debatten in de VS. Behalve het verder ontwikkelen van hun tekstanalytische vaardigheden, krijgen studenten ook een introductie in het analyseren van andere media zoals de film en nieuwe genres als de graphic novel.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week.

Toetsing

Een essay van 3500 woorden (50%) en een schriftelijk tentamen (50%).

Blackboard

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Daarop kan men o.a. het weekrooster van de cursus vinden. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden.

Literatuur

  • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 7th ed. volumes D and E (Norton)

  • Ernest Hemingway, The Sun Also Rises (Scribner)

  • F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Penguin)

  • Ralph Ellison, Invisible Man (Penguin)

  • Toni Morrison, Beloved (Penguin)

  • Sandra Cisneros, The House On Mango Street (Vintage)

  • Art Spiegelman, Maus I, A Survivor’s Tale (Pantheon)

  • Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close (Penguin).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.