Studiegids

nl en

Literature 5B: Anglo-American Modernism

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de Engelstalige literatuur tussen ca. 1890 en 1940, de periode van het Modernisme in de Engelstalige letterkunde die zich kenmerkt door een internationale, transatlantische dynamiek . Kernwoorden van deze periode zijn “subjectiviteit”, “epistemologie”, “relativiteit” en het “-isme”. Naast aandacht voor de formele en experimentele aspecten van de Modernistische teksten, zal deze literatuur ook bestudeerd worden in een bredere context (ontwikkelingen in de wetenschap, in de kunsten, en op politiek en sociaal terrein). Naast het werk van sleutelfiguren als W.B. Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, H.D. en William Faulkner, zal ook de rol van diverse avant-garde manifesto’s en tijdschriften aan bod komen.

Leerdoelen

Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip Modernisme en de analyse van Modernistische teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (50%)

  • eindessay (50%)

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Lawrence Rainey, ed., Modernism: An Anthology (Blackwell)

  • James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (Penguin)

  • E.M Forster, A Passage to India (Penguin)

  • Virginia Woolf, To the Lighthouse (Penguin)

  • William Faulkner, The Sound and the Fury

  • Ford Madox Ford, The Good Soldier (Oxford World’s Classics)

  • Henry James, What Maisie Knew (Penguin)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.