Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Taalkunde 2 (Propedeuse) of een vergelijkbare cursus moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de structuur van het hedendaags Engels vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde. We zullen een aantal syntactische constructies in detail bekijken, met als uiteindelijk doel hun eigenschappen te verklaren. Om dit doel te bereiken worden verschillende belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve taalkunde geintroduceerd.

Leerdoelen

  • Studenten kennen enkele belangrijke theoretische concepten en beschrijvende methoden van generatieve taalkunde

  • Studenten kunnen deze toepassen bij het analyseren van syntactische constructies in het hedendaags Engels

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege per week en één uur werkgroep per week

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Radford, Andrew (2009), An introduction to English sentence structure, Cambridge: Cambridge University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.