Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Language Acquisition 1, 2 en 3 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus verschaft een inleiding in de sociolinguïstiek, de tweede-taalverwerving en de stilistiek. Hiermee sluit de cursus aan bij de huidige grote belangstelling voor de factoren die van invloed zijn op taalgebruik en taalverwerving en denken over taal. De drie hoofdonderdelen van de cursus worden ingeleid middels hoorcolleges. Vervolgens wordt de stof van elk van de drie onderdelen verder behandeld en geoefend in werkgroepen. De nadruk zal liggen op de combinatie van theoretische inzichten en praktische oefeningen binnen de drie gebieden. De cursus bereidt studenten voor op MA-cursussen in deze drie vakgebieden.

Leerdoelen

  • Inzicht in de hedendaagse sociolinguïstiek en de bijbehorende onderzoekstechnieken.

  • Inzicht in de theorie en praktijk van tweede-taalverwerving.

  • Het met inzicht kunnen toepassen van stilistische beginselen in de eigen tekst en het identificeren en kwalificeren van stilistische kenmerken in anermans teksten.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Één uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met vragen over elk van de drie behandelde vakgebieden (40%).

  • Presentatie over een gegeven of in overleg gekozen onderwerp binnen één van de drie vakgebieden (30%).

  • Essay over een gegeven of in overleg gekozen onderwerp binnen één van de drie vakgebieden (30%).

Indien het cijfer voor één van deze drie componenten lager is dan 5.0, kan dat cijfer niet gecompenseerd worden en moet het onvoldoende onderdeel herkanst worden.

Blackboard

Via Blackboard ontvangen studenten informatie over onderdelen van de cursus, presentatiedata en andere praktische zaken.

Literatuur

  • Romaine, S. (2000) Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Saville-Troike, M. (2005) Introducing Second Language Acquisition. Cambridge University Press, 2005.

  • Carter, R. & W. Nash (1990) Seeing Through Language: Guide to Styles of English Writing. Blackwell 1990.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.