Studiegids

nl en

Philology 6: Old English Literature and Culture

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Basiskennis van de Oudengelse taal en cultuur (Filologie 2 moet zijn behaald).

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Filologie 2. We lezen en bestuderen en vertalen een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijgen we een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

De student verwerft een grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland. Men wordt vertrouwd met de diverse genres en interpretatiemethoden. Men is ook in staat om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen. Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust voor een cursus Oudengels op M.A.-niveau.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen: vertaling 30%, literatuur en cultuur 70%.

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Malcolm Godden and Michael Lapidge, eds., The Cambridge Companion to Old English Literature (Cambridge: CUP, 1991).

  • Ian Campbell, ed., The Anglo-Saxons (Penguin Books, 1991).

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004, or 3rd edn. 2010).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.