Studiegids

nl en

Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2, 3 en 4 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Dit is een algemene, inleidende cursus over het werk van William Shakespeare. We zullen de volgende 12 toneelstukken bestuderen: A Midsummer Night’s Dream, Romeo and Juliet, 1 Henry IV, 2 Henry IV, Much Ado About Nothing, Hamlet, Measure for Measure, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, The Winter’s Tale, The Tempest. We zullen bestuderen hoe Shakespeare gebruik maakt van taal, dramatische structuren en genreconventies. Ook zullen we Shakespeares teksten lezen in het licht van de culturele en historische contexten waar ze uit voortkwamen. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek.

Leerdoelen

De studenten leren het werk van William Shakespeare analyseren, waarbij ze zowel aandacht leren besteden aan de genre- en vormeigenschappen als aan de cultuur-historische context van de toneelstukken. De studenten zullen ook inzicht verwerven in de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Paper (40%), schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • William Shakespeare, Complete Works (eds. Ann Thompson, David Scott Kastan and Richard Proudfoot) (Revised edition: published September 2011) (Arden) Andere edities zijn niet toegestaan.

  • Russ MacDonald (ed.), Shakespeare: An Anthology of Criticism and Theory, 1945-2000 (London: Wiley-Blackwell). Paperback.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: A Midsummer Night’s Dream.