Studiegids

nl en

Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Linguistics 5 (SYN) of een vergelijkbare inleiding in de generatieve syntaxis

Beschrijving

Advanced English Generative Syntax is de verbinding tussen het inleidende Taalkunde 5: Syntaxis en de meer gedetailleerde MA en MPhil Taalkunde vakken. In deze cursus gaan we verder met het bestuderen van de structuur van het Modern Engels vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde, met name het Minimalisme.

Leerdoelen

  • Studenten hebben grondige kennis van enkele belangrijke syntactische verschijnselen in het Modern Engelsook in vergelijking met andere Europese talen.

  • Studenten zijn bekend met enkele generatieve analyses van deze verschijnselen en ze kunnen deze analyses kritisch beoordelen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Radford, Andrew (2009), An introduction to English sentence structure, Cambridge: Cambridge University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.