Studiegids

nl en

Linguistics 6: Advanced English Generative Phonology

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een voldoende voor Taalkunde 5 Phonology of een vergelijkbare cursus.

Beschrijving

In deze cursus bespreken we een aantal recente ontwikkelingen binnen de generatieve fonologie. We kijken ondermeer naar theoretische benaderingen zoals ‘feature geometry’, ‘government phonology’ en ‘dependency phonology’, vooral wat betreft hun belang voor het Engels.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met specifieke theoretische benaderingen binnen de fonologie, en leren deze toe te passen op Engelse data.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkgroep (twee uur per week)

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Harris, J. (1994). English sound structure. Oxford: Blackwell.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.