Studiegids

nl en

Van Gutenberg tot Gates

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit hoor en werkcollege wordt aandacht wordt besteed aan een aantal centrale thema’s van de boekwetenschap, zoals de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving, organisatie van het boekenbedrijf, het auteurs- en kopijrecht, de historiografie van het vakgebied, bibliografische beschrijving e.d.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van inzicht in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Opdrachten.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Asa Briggs en Peter Burke, A social history of the media. From Gutenberg to the Internet (Cambridge: Polity, 2002).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of bookstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Boek en Digitale Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: bookstudies@hum.leidenuniv.nl.
Coördinator prof. dr. P.G. Hoftijzer 071-5272155.

Opmerkingen

Alleen aangeboden in het kader van het minorprogramma.