Studiegids

nl en

Beroemde boeken

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van het werkterrein van de (voornamelijk Westerse) boekwetenschap en behandelt daarbij aan de hand van een selectie van beroemde boeken in handschrift en druk de geschiedenis en praktijk van tekst- en kennisoverdacht en de wisselwerking met bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan bod komen onder meer de boekwetenschappelijke basisbegrippen, de ontwikkeling van de boekproductie van handschrift tot druk en elektronische tekstdragers, de geschiedenis van het lezen, de plaats van het geschreven, gedrukte en digitale woord in de samenleving, aspecten van teksteditie en de boekwetenschap als afzonderlijke discipline.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en boekwetenschappelijke thema’s en concepten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen en/of enkele essayvragen.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Syllabus met literatuur die wekelijks bestudeerd moet worden.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of bookstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Boek en Digitale Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: bookstudies@hum.leidenuniv.nl.
Coördinator prof. dr. P.G. Hoftijzer 071-5272155.

Opmerkingen

Alleen aangeboden in het kader van het minorprogramma.