Studiegids

nl en

Boekgeschiedenis in de Praktijk

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aan de hand van een specifieke boekhistorische invalshoek worden door de studenten enkele kleine zelfstandige onderzoeken verricht. Het onderzoek zal zo veel mogelijk plaatsvinden aan de hand van Leids materiaal en/of Leidse collecties.

Leerdoelen

Dit werkcollege beoogt de student vertrouwd te maken met de praktijk van boekhistorisch onderzoek in bibliotheek en archiefcollecties.
h3. Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Opdrachten.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

M.T.G.E. van Delft & C. de Wolf (eindred.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle/Den Haag, 2003) (ook te raadplegen via www.bibliopolis.nl), en nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of bookstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Boek en Digitale Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: bookstudies@hum.leidenuniv.nl.
Coördinator prof. dr. P.G. Hoftijzer 071-5272155.

Opmerkingen

Alleen aangeboden in het kader van het minorprogramma.