Studiegids

nl en

Moderne Media

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit werkcollege komen de basisprincipes van de moderne uitgeverijpraktijk aan de orde. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: wat is uitgeven; marketing en sales; het redactieproces; de economie van het uitgeven, de ‘interface’; vormgeven met InDesign en elementaire HTML en XML.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is bekend te raken met de basisprincipes van de moderne uitgeverijpraktijk door middel van secundaire literatuur en praktische opdrachten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Opdrachten.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Digitale reader.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of bookstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Boek en Digitale Media Studies 071-5272144; coördinator prof. dr. P.G. Hoftijzer 071-5272155.

Opmerkingen

Alleen aangeboden in het kader van het minorprogramma.