Studiegids

nl en

Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op basis van de gedurende het bijvak besproken stof verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse (of toekomstige) ontwikkelingen worden aangekaart. Eventueel kan dit werkstuk ook worden geschreven in combinatie met een werkervaringsstage van beperkte duur, bijvoorbeeld op de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het leren uitvoeren van zelfstandig boekwetenschappelijk onderzoek aan de hand van primaire en secondaire bronnen en daarvan op wetenschappelijke wijze verslag doen in een werkstuk.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.
h3. Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en onderzoek.

Toetsing

Werkstuk.

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Wordt in overleg met de begeleidende docent vastgesteld.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of bookstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Boek en Digitale Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: bookstudies@hum.leidenuniv.nl.
Coördinator prof. dr. P.G. Hoftijzer 071-5272155.

Opmerkingen

Alleen aangeboden in het kader van het minorprogramma.