Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit onderdeel kan op twee manieren worden behaald. 1. Vast studieverblijf in Sint-Petersburg dat met succes is afgerond. Na terugkomst wordt het tentamen mondelinge taalvaardigheid 2 (5 ECTS) afgelegd.
Het verblijf in Sint-Petersburg omvat een taalverwervingscursus van drie maanden aan de European University. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in uitspraak, mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica en literatuur.
Vanaf het begin van het studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het Ruslandverblijf.
2. Studenten kunnen een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet naar Sint-Petersburg te gaan. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, moet het gehele thuisblijfprogramma worden gevolgd. Dit bestaat uit: 1. 5642 ITVTM – mondelinge taalvaardigheid (5 ECTS) 2. 5642 ITVTL – leesvaardigheid (5 ECTS) 3. 5642 ITVTS – schrijfvaardigheid (5 ECTS)

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Toetsing

Diverse toetsvormen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via Usis&.
Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma.