Studiegids

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: leesvaardigheid

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Voor dit onderdeel leest de student zelf 500 pagina’s Russisch. Tenminste 300 daarvan zijn ontleend aan de “hoge” Russische literatuur (roman of verhalen naar keuze); de overige 200 pagina’s kunnen worden toegespitst op het thema van het BA-werkstuk (bijvoorbeeld specialistische artikelen over een bepaald geschiedkundig, politiek, taalkundig, literair of historisch onderwerp). De keuze van de geselecteerde teksten dient vooraf aan de docent te worden voorgelegd.

Leerdoelen

Een beter tekstbegrip en een hoger leestempo ontwikkelen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

Mondeling tentamen waarbij de student(e) enkele willekeurige fragmenten uit de door hem(haar)zelf samengestelde leeslijst worden voorgelegd. Deze moet hij/ zij zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) min of meer letterlijk kunnen vertalen. Een afspraak voor het tentamen kan op elk willekeurig moment worden gemaakt.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

In overleg met de docent.

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: Dr. O.F. Boele