Studiegids

nl en

Analyse en interpretatie van proza en poëzie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Een eerste introductie van gangbare termen en begrippen. Praktische oefening aan de hand van gedichten en een nader te bepalen roman of kort verhaal.

Leerdoelen

De student kan aan het eind van de cursus poëzie en proza analyseren en interpreteren met behulp van het in Literair mechaniek aangeboden instrumentarium

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (poëzie en proza) met open vragen, die beide voor 50% meetellen voor het eindcijfer.
Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst.
Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Tijdens het college wordt gebruik gemaakt van de tweede, herziene druk (het groene boek) van Erica van Boven en Gillis Dorleijn: Literair mechaniek, Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten (2003).

  • Daarnaast komen op het college diverse door de docent uitgedeelde gedichten aan bod.

. J.C.Bloem: Media vita (ook te vinden in: J.C. Bloem, Verzamelde gedichten)

· M. Nijhoff: Vormen & Nieuwe Gedichten

· Hugo Claus: De Metsiers

· Renate Dorrestein: Een hart van steen

· Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods

· Nicolaas Matsier: Gesloten huis

· Nescio: Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes

· G. Reve: Werther Nieland

· G. Reve: De avonden

· W.F. Hermans: Paranoia

· S. Vestdijk: De kellner en de levenden

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij: g.warnar@hum.LeidenUniv.nl of m.j.van.duijn@hum.leidenuniv.nl