Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Om aan het tweede jaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Goden en godinnen spelen een grote rol in de literatuur van de renaissance. Bij Homerus nemen zij deel aan de actie van de Grieken en Trojanen, en sindsdien is dat altijd zo gebleven. Een probleem daarbij is, dat de christelijke cultuur van de zeventiende eeuw het geloof in deze goden onmogelijk maakt. Daarmee komt de waarschijnlijkheid van dergelijke personages ter discussie, en waarschijnlijkheid staat juist hoog in het vaandel van het klassicisme. Welke onderzoeksvragen roept dit dilemma op, en hoe kunnen we hier een antwoord op vinden?

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd.

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

  • De Odyssee van Homerus. Editie naar keuze.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104a), tel. 071-5272117.