Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Ligt dat alleen aan hun ideeën of spelen er (ook) andere factoren een rol? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. De eerste weken besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. Daarna worden moderne retorische benaderingen van onder meer ideologische en literaire teksten, maar ook van beeldtaal besproken en gedemonstreerd.

Leerdoelen

  • Kennismaking met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus) en de doorwerking van dit systeem in het heden.

  • Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de argumentatietheorie en de kritische retorica, en de opgedane kennis leren toepassen bij de analyse van moderne literaire en niet-literaire teksten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens met zowel vragen over de theorie als toepassingsvragen. Beide tentamens wegen even zwaar. Een deelcijfer mag niet lager dan een 5 zijn. Het eerste deelcijfer mag alleen worden herkanst als dit lager dan een 5 is. Het tweede deelcijfer alleen als het eindcijfer onvoldoende is. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. J.C. de Jong
Dr. Y. (Yvon) Tonnard

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.