Studiegids

nl en

Alles over Elckerlyc.nl

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Elckerlijc is een van de weinige teksten uit de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen die internationale bekendheid geniet tot op de dag van vandaag – zie de roman Everyman van Philip Roth uit 2003, geïnspireerd op de vijftiende-eeuwse Engelse vertaling van Elckerlijc. Maar door de eeuwen heen vinden we bewerkingen in het Latijn en Duits, die op hun beurt weer werden terugvertaald in zeventiende-eeuwse Nederlandse teksten. De aanhoudende aantrekkingskracht van Elckerlijc (oorspronkelijk gespeeld als een moraliteit) ligt in de indringende confrontatie van ieder mens met zijn sterfelijkheid en het vergeefse van materieel gewin.

De werkgroep verzamelt en bestudeert alle Elckerlijc-varianten, van het Middelnederlands origineel tot de toneel- en filmbewerkingen uit de twintigste eeuw. We gaan na hoe Elckerlijc wortelt in de middeleeuwse (religieuze) cultuur en (allegorische) literatuur, wat de oorspronkelijke bedoelingen met de tekst waren en hoe hetzelfde verhaal door de tijd heen afwisselend werd gepresenteerd en geïnterpreteerd. Het gezamenlijk doel van de werkgroep is om in samenwerking met de Leidse Universiteitsbibliotheek (waar zich een van de drie bewaarde oude drukken van de Elckerlijc bevindt) een digitale presentatie van de tekst in haar vele gedaanten te maken.

Leerdoelen

Studenten verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd; dat wil zeggen zowel de productie, receptie en overlevering van literatuur, als de artistieke, ideologische, politieke en religieuze context daarvan. Studenten doen ervaring op met het bestuderen van literatuur in historische context, met bibliografisch onderzoek en met mondeling, schriftelijk en digitaal presenteren van materiaal en inzichten uit de historische letterkunde.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Actieve deelname aan de colleges (15%), mondelinge presentatie (15%), bijdrage aan de digitale presentatie op basis van een schriftelijk werkstuk (samen 70%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet de bijdrage aan de digitale presentatie op basis van het schriftelijk werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

De studenten lezen voorafgaand aan het college Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc. Ed. A. van Elslander. Antwerpen, 1985. Ook te vinden in de dbnl: www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_elc001elck01

Aanmelden

Via Usis en bij de docent.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (gebouw 1167), kamer 103A
tel. 071-5272158
g.warnar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Cursus maakt deel uit van het aanbod in de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.