Studiegids

nl en

Indische letteren

Vak
2011-2012

Beschrijving

Analyse en interpretatie van de hoogtepunten uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van de 19e en de 20e eeuw. Elke student schrijft een werkstuk en houdt een referaat over één van de gekozen teksten.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

De student krijgt een overzicht van de ontwikkelingen binnen de Indisch-Nederlandse letterkunde van de laatste twee eeuwen en leert hoe teksten uit dit bijzondere domein binnen de Nederlandse literatuur geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Studielast

5 ECTS

Literatuur

De literatuurlijst wordt tijdens het eerste college bekendgemaakt.

Toetsing

Werkstuk (50%); toets secundaire literatuur (10%); participatie tijdens het college (40%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Informatie

Meer informatie bij Dr. P.A.W. van Zonneveld

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Aanmelden Contractonderwijs.